Lão Khoa

Lão Khoa

FAMILY HOSPITAL'S MEDIA

ẤN PHẨM NỘI BỘ

0 137

BẢN TIN

0 86
Sau gần 2 tiếng thực hiện ca nội soi hệ tiêu hóa, được chia làm 3 lần để không làm rùa mất sức; nhiều...