Nội Tiết - Đái Tháo Đường

Nội Tiết - Đái Tháo Đường

ẤN PHẨM NỘI BỘ

0 148

BẢN TIN

0 443
Sau gần 2 tiếng thực hiện ca nội soi hệ tiêu hóa, được chia làm 3 lần để không làm rùa mất sức; nhiều...