Tiêu Hóa - Gan Mật

Tiêu Hóa - Gan Mật

ẤN PHẨM NỘI BỘ

0 219

BẢN TIN

0 443
Sau gần 2 tiếng thực hiện ca nội soi hệ tiêu hóa, được chia làm 3 lần để không làm rùa mất sức; nhiều...