Nguyên tắc chọn huyệt

Nguyên tắc chọn huyệt

Để điều trị, các nhà châm cứu thường phối hợp nhiều huyệt lại với nhau (còn được gọi là một công thức huyệt). Việc xây dựng công thức huyệt tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc chọn huyệt sau:

– Nguyên tắc chọn huyệt tại chỗ.
– Nguyên tắc chọn huyệt theo lý luận đường kinh.
– Nguyên tắc chọn những huyệt đặc hiệu.

I. CHỌN HUYỆT THEO NGUYÊN TẮC TẠI CHỖ

Là cách chọn những huyệt ở chỗ đau, và lân cận nơi đau.
Nói chung, mỗi huyệt đều có ba loại tác dụng: tại chỗ, theo đường kinh và toàn thân. Nguyên tắc chọn huyệt tại chỗ là cách vận dụng đặc điểm đầu tiên về tác dụng điều trị của huyệt.
Những ví dụ sau đây là nói về cách chọn huyệt theo nguyên tắc tại chỗ:
– Đau nhức khớp vai: chọn các huyệt Kiên ngung, Kiên tỉnh, Trung phủ.
– Đau đầu vùng trán: chọn các huyệt Ấn đường, Toản trúc…
– Đau răng: chọn các huyệt Giáp xa, Địa thương, Hạ quan.
Chỉ định: cách chọn huyệt này được sử dụng trong điều trị mọi trường hợp, nhất là đau nhức.

II. CHỌN HUYỆT THEO LÝ LUẬN ĐƯỜNG KINH

Là cách chọn huyệt trên các đường kinh có liên hệ với bệnh và chứng cần điều trị.
– Cách chọn huyệt này dựa trên nguyên tắc kinh mạch đi qua vùng nào thì có tác dụng phòng chống được bệnh tật liên quan đến vùng đó.
– Trên một hoặc những đường kinh có liên hệ đến bệnh chứng cần điều trị, người thầy thuốc châm cứu đặc biệt chú ý đến những huyệt nằm ở những đoạn từ khuỷu tay đến ngón tay và từ đoạn khoeo chân đến ngón chân.
– Các huyệt này thường thuộc các nhóm huyệt nguyên – lạc, khích huyệt, nhóm huyệt ngũ du. Việc chọn những huyệt thuộc những nhóm này phải tuân theo những luật nhất định về phối hợp huyệt.

Dưới đây là những cách chọn huyệt theo nguyên tắc đường kinh:

A. CHỌN HUYỆT NGUYÊN – LẠC CỦA 12 ĐƯỜNG KINH CHÍNH

1. Hệ thống nguyên lạc:

Theo học thuyết kinh lạc thì cơ thể con người có 12 đường kinh chính: gồm 6 kinh của tạng (kinh âm) và 6 kinh của phủ (kinh dương).
Mỗi kinh của tạng (kinh âm) đều có quan hệ biểu – lý (bên trong và bên ngoài) với một kinh của phủ (kinh dương) nhất định (ví dụ như: kinh Phế với kinh Đại trường, kinh Can với kinh Đởm, kinh Thận với kinh Bàng quang, kinh Tâm bào với kinh Tam tiêu, kinh Tâm với kinh Tiểu trường, kinh Tỳ với kinh Vị).
Mỗi đường kinh đều có một huyệt nguyên và một huyệt lạc. Sự liên hệ giữa kinh âm và kinh dương nêu trên được thực hiện bằng hệ thống nguyên – lạc.
Khí huyết của một đường kinh A có thể đến đường kinh B (có quan biểu lý tương ứng với nó) thông qua hệ thống nguyên lạc này. Khí huyết của kinh A sẽ đi từ huyệt lạc của kinh A đến huyệt nguyên của kinh B. Ngược lại khí huyết của kinh B sẽ đi từ huyệt lạc của kinh B đến huyệt nguyên của kinh A.
Mối liên hệ nguyên – lạc trên được biểu thị bằng sơ đồ sau:

Tên huyệt nguyên lạc của 12 kinh chính:

KINH MẠCH NGUYÊN LẠC
Phế Thái uyên Liệt khuyết
Đại trường Hợp cốc Thiên lịch
Tâm bào Đại lăng Nội quan
Tam tiêu Dương trì Ngoại quan
Tâm Thần môn Thông lý
Tiểu trường Uyển cốt Chi chính
Can Thái xung Lãi câu
Đởm Khâu khư Quang minh
Tỳ Thái bạch Công tôn
Vị Xung dương Phong long
Thận Thái khê Đại chung
Bàng quang Kinh cốt Phi dương
 1. Phương pháp sử dụng huyệt nguyên lạc: – Dùng huyệt nguyên kinh tương ứng của bệnh chứng đó phối hợp với huyệt lạc của kinh quan hệ biểu lý tương ứng với nó. Cách phối hợp này thường được áp dụng trong các bệnh lý hư.
  Ví dụ:
  + Trong điều trị bệnh chứng được chẩn đoán phế hư: huyệt được chọn gồm Thái uyên (huyệt nguyên của Phế) và Thiên lịch (huyệt lạccủa Đại trường).
  + Trong điều trị bệnh chứng được chẩn đoán Đại trường hư, huyệt được chọn gồm Hợp cốc (huyệt nguyên của kinh Đại trường) và Liệt khuyết (huyệt lạc của Phế).
  – Dùng huyệt lạc kinh tương ứng với chứng bệnh đó. Cách sử dụng riêng huyệt lạc thường được sử dụng cho cả trường hợp bệnh lý thực và trong cả bệnh lý hư.
  Những ví dụ:
  + Trong điều trị bệnh chứng được chẩn đoán Phế thực, huyệt được chọn là Liệt khuyết (huyệt lạc của Phế).
  + Trong điều trị bệnh chứng được chẩn đoán Đại trường thực, huyệt được chọn là Thiên lịch (huyệt lạc của Đại trường).

  B. CHỌN HUYỆT DU – MỘ
  Trong châm cứu học, có một nguyên tắc chọn huyệt rất gần với đặc điểm sinh lý giải phẫu thần kinh. Đó là nguyên tắc sử dụng các huyệt du và mộ.1. Hệ thống du – mộ huyệt của 12 đường kinh: – Huyệt du: là những huyệt nằm trên kinh Bàng quang ở lưng (do đó còn gọi là bối du huyệt), đại biểu cho các tạng phủ. Ví dụ :
  + Phế du (bối du huyệt của Phế) có vị trí ở ngang đốt sống lưng 3 – 4, dù thuộc về kinh Bàng quang nhưng được sử dụng trong điều trị các bệnh lý của Phế (các bệnh lý có liên quan đến hô hấp).
  + Tỳ du (bối du huyệt của Tỳ) có vị trí ở ngang đốt sống lưng 11 – 12, thuộc về kinh Bàng quang, được sử dụng trong điều trị các bệnh lý của Tỳ (các bệnh lý có liên quan đến tiêu hóa).
  + Đại trường du (bối huyệt du của Đại trường) có vị trí ở ngang đốt sống lưng 4 – 5, thuộc về kinh Bàng quang, được sử dụng trong điều trị các bệnh lý của Đại trường (các bệnh lý có liên quan đến ruột già).
  – Huyệt mộ: là một loại huyệt đại biểu khác cho các tạng phủ, nằm ở các đường kinh chính đi qua bụng. Ví dụ:
  + Đản trung (mộ huyệt của Tâm bào) nằm trên đường giữa ngực, ngang khoảng liên sườn 4; dù nằm trên mạch Nhâm nhưng được sử dụng trong điều trị các bệnh lý của Tâm bào (có liên quan đến các bệnh lý của hệ tim mạch).
  + Trung quản (mộ huyệt của Vị) nằm trên đường giữa bụng, trên rốn 4 thốn; trên mạch Nhâm; được sử dụng trong điều trị các bệnh lý của Vị (các bệnh của hệ tiêu hóa).
  + Trung cực (mộ huyệt của Bàng quang) nằm trên đường giữa bụng, dưới rốn 4 thốn; trên mạch Nhâm, được sử dụng trong điều trị các bệnh lý của Bàng quang (các bệnh lý liên quan đến tiết niệu).
  Hai loại huyệt này (du và mộ huyệt) có đặc điểm chung là ở gần các tạng phủ mà chúng đại diện. Vì vậy có tác dụng lớn trong chữa bệnh mạn tính của tạng phủ mà các huyệt này đại diện.

Du và mộ huyệt của 12 đường kinh:

KINH MẠCH MỘ DU
Tâm Cự khuyết Tâm du
Can Kỳ môn Can du
Tỳ Chương môn Tỳ du
Phế Trung phủ Phế du
Thận Kinh môn Thận du
Tâm bào Đản trung Tâm bào du
Đại trường Thiên xu Đại trường du
Tam tiêu Thạch môn Tam tiêu du
Tiểu trường Quan nguyên Tiểu trường du
Vị Trung quản Vị du
Đởm Nhật nguyệt Đởm du
Bàng quang Trung cực Bàng quang du
 1. Phương pháp sử dụng du – mộ huyệt: – Nhóm huyệt du mộ được chỉ định trong các bệnh lý của các cơ quan nội tạng (bệnh của tạng phủ) và thường dùng trong các bệnh được chẩn đoán hư theo YHCT.
  – Cách sử dụng khi có chỉ định là phối hợp cả du huyệt và mộ huyệt của kinh tương ứng với tạng phủ có bệnh.
  – Ví dụ: chọn huyệt Trung phủ (mộ của Phế) và Phế du (du huyệt của Phế) để điều trị bệnh lý Phế hư.
  – Tuy nhiên, trongthực tế lâm sàng việc sử dụng đồng thời cả du và mộ huyệt có lúc khó khăn, do đó du – mộ huyệt còn được sử dụng theo luật “dương dẫn âm, âm dẫn dương”, nghĩa là bệnh của tạng (thuộc âm) thì sử dụng bối du huyệt (ở lưng, thuộc dương); và ngược lại bệnh của phủ (thuộc dương) thì sử dụng mộ huyệt (ở bụng, thuộc âm), ví dụ: bệnh lý phế hư (thuộc âm) chọn huyệt phế du (thuộc dương); bệnh lý phủ Vị (thuộc dương) chọn huyệt Trung quản (thuộc âm).C. CHỌN HUYỆT NGŨ DU1. Ngũ du huyệt:

  Ngũ du huyệt là một nhóm huyệt trong những huyệt đặc trị của 12 đường kinh. Nó được phân bố từ khuỷu tay trở ra và đầu gối trở xuống.
  Người xưa dựa vào sự vận hành của khí huyết trong kinh mạch, dùng hiện tượng nước chảy tự nhiên để minh họa (khí hành từ nhỏ đến lớn, từ nông đến sâu). Để phân biệt, người ta dùng 5 tên gọi: tỉnh, huỳnh, du, kinh, hợpvới những tác dụng riêng để biểu hiện sự lưu hành của khí qua mỗi huyệt trong kinh mạch.
  – Nơi nước đầu nguồn, chỗ xuất của khí là tỉnh.
  – Nơi nước chảy nhẹ, chỗ lưu của khí là vinh (huỳnh).
  – Nơi nước dồn lại để lưu hành, chỗ chú của khí là du.
  – Nơi nước đi qua, chỗ hành của khí là kinh.
  – Nơi nước tụ lại, chỗ nhập của khí là hợp.
  Tác dụng của ngũ du huyệt:
  + Tỉnh huyệt chủ trị dưới tâm đầy.
  + Huỳnh (vinh) huyệt chủ trị sốt.
  + Du huyệt chủ trị phong thấp, đau khớp.
  + Kinh huyệt chủ trị suyễn, ho.
  + Hợp huyệt chủ trị khí nghịch, tiết tả.

Sự phân bố của ngũ du theo ngũ hành:

Kinh âm Kinh dương
+ Tỉnh huyệt thuộc mộc
+ Vinh huyệt thuộc hỏa
+ Du huyệt thuộc thổ
+ Kinh huyệt thuộc kim
+ Hợp huyệt thuộc thủy
+ Tỉnh huyệt thuộc kim
+ Vinh huyệt thuộc thủy
+ Du huyệt thuộc mộc
+ Kinh huyệt thuộc hỏa
+ Hợp huyệt thuộc thổ

Hệ thống ngũ du huyệt của 6 âm chính kinh:

Huyệt
Kinh
Tỉnh mộc Vinh hỏa Nguyên du thổ Kinh kim Hợp thủy
Phế Thiếu dương Ngư tế Thái uyên Kinh cừ Xích trạch
Tâm bào Trung xung Lao cung Đại lăng Giản sử Khúc trạch
Tâm Thiếu xung Thiếu phủ Thần môn Linh đạo Thiếu hải
Tỳ Ẩn bạch Đại đô Thái bạch Thương khâu Âm lăng
Can Đại đôn Hành gian Thái xung Trung phong Khúc tuyền
Thận Dũng tuyền Nhiên cốc Thái khê Phục lưu Âm cốc

Hệ thống ngũ du huyệt của 6 dương chính kinh:

Huyệt
Kinh
Tỉnh kim Vinh thủy Du mộc Nguyên Kinh hỏa Hợp thổ
Đại trường Thương dương Nhị gian Tam gian Hợp cốc Dương khê Khúc trì
Tam tiêu Quan xung Dịch môn Trung chữ Dương trì Chi câu Thiên tĩnh
Tiểu trường Thiếu trạch Tiền cốc Hậu khê Uyển cốt Dương cốc Tiểu hải
Vị Lệ đoài Nội đình Hãm cốc Xung dương Giải khê Túc tam lý
Đởm Khiếu âm Hiệp khê Lâm khấp Khâu khư Dương phụ Dương lăng
Bàng quang Chí âm Thông cốc Thúc cốt Kinh cốt Côn lôn Ủy trung
 1. Phương pháp sử dụng ngũ du huyệt:

  Vận dụng cách chọn huyệt ngũ du phải dựa trên cơ sở của ngũ hành với luật sinh khắc để tiến hành.
  – Chẩn đoán bệnh theo ngũ hành.
  – Điều trị theo nguyên tắc: hư bổ mẹ, thực tả con.
  – Có thể sử dụng 1 – 2 đường kinh.
  Những ví dụ về cách sử dụng ngũ du huyệt:
  Ví dụ 1: Bệnh lý của Tâm hỏa
  Ví dụ 2: Bệnh lý của Tỳ thổ
  Ví dụ 3: Bệnh lý của Phế kim
  Ví dụ 4: Bệnh lý của Can mộc
  Ví dụ 5: Bệnh lý của Thận thủyD. CHỌN HUYỆT KHÍCH

  Khích có n ghĩa là khe hở, ý nói vùng mà mạch khí tụ lại nhiều. Mỗi kinh mạch trong 12 kinh chính đều có 1 huyệt khích. Ngoài ra những mạch âm duy, Dương duy, âm kiểu, Dương kiểu cũng có huyệt khích. Như vậy có 16 huyệt khích và tất cả đều nằm trên những kinh chính.
  Đặc tính quan trọng của huyệt khích là điều trị rấttốt những bệnh cấp, nhất có là kèm đau nhức của các kinh thuộc nó.Bảng: Hệ thống huyệt khích:
Đường kinh Tên huyệt
Phế Khổng tối
Tâm bào Khích môn
Tâm Âm khích
Đại trường Ôn lưu
Tam tiêu Hội tông
Tiểu trường Dưỡng lão
Âm kiểu Giao tín
Dương kiểu Phụ dương
Tỳ Địa cơ
Can Trung đô
Thận Thủy tuyền
Vị Lương khâu
Đởm Ngoại khâu
Bàng quang Kim môn
Âm duy Trúc tân
Dương duy Dương giao

III. CHỌN HUYỆT ĐẶC HIỆU

Đây là những huyệt được tổng kết bằng lý luận và bằng kinh nghiệm điều trị. Trong châm cứu, có rất nhiều các huyệt đặc hiệu (nhóm tứ đại huyệt, lục tổng huyệt, bát hội huyệt, giao hội huyệt …)
– Bát mạch giao hội huyệt là huyệt giao hội của 8 mạch. Tất cả từng cặp đều nằm tương đối cân xứng ở tay và chân. Đặc tính của bát mạch giao hội huyệt là dùng để trị bệnh của 8 mạch cũng như hỗ trợ điều trị bệnh kinh chính.

Bảng: Bát mạch giao hội huyệt:

Giao hội huyệt Chiếu hải Liệt khuyết Lâm khấp Ngoại quan
Kinh Thận Phế Đởm Tam tiêu
Mạch Âm kiểu Nhâm Đới Dương duy
Giao hội huyệt Hậu khê Thân mạch Công tôn Nội quan
Kinh Tiểu trường Bàng quang Tỳ Tâm bào
Mạch Đốc Dương kiểu Xung Âm duy

– Bát hội huyệt là 8 huyệt dùng để chữa bệnh cho 8 loại tổ chức trong cơ thể (tạng, phủ, khí, huyết, gân, xương, tủy, mạch). Do đó, khi một loại tổ chức nào đó trong cơ thể có bệnh, có thể sử dụng hội huyệt tương ứng mà chữa.

Bảng: Bát hội huyệt.

Bát hội huyệt Hội của phủ Hội của tạng Hội của khí Hội của huyết Hội của cốt Hội của tủy Hội của gân Hội của mạch
Tên huyệt Trung quản Chương môn Đản trung Cách du Đại trữ Tuyệt cốt Dương lăng Thái uyên

– Lục tổng huyệt là 6 huyệt dùng để điều trị bệnh cho 6 vùng cơ thể khác nhau. Sự xuất hiện của 6 huyệt trên có nguồn gốc từ 4 đại huyệt (Hợp cốc, Ủy trung, Liệt khuyết, Túc tam lý) – Chu quyền trong càn khôn sanh lý – Châm cứu đại thành. Sau được bổ sung dần thêm 2 huyệt là Nội quan và Tam âm giao mà thành. Toàn bài ca của lục tổng huyệt “Đổ phúc Tam lý lưu, Yêu bối ủy trung cầu, Đầu hạng tầm liệt khuyết. Diện khẩu hợp cốc thâu, Tâm hung thủ nội quan, Tiểu phúc tam âm mưu”.
– Hợp cốc: Chữa vùng đầu, mặt, miệng, răng.
– Liệt khuyết: Chữa vùng cổ gáy.
– Ủy trung: Chữa vùng lưng, thắt lưng.
– Tam âm giao: Chữa bệnh lý vùng bụng dưới tiết niệu, sinh dục.
– Nội quan: Chữa bệnh vùng ngực.
– Túc tam lý: Chữa vùng bụng trên, bụng giữa.