Bác sỹ

HỒ THỊ THANH BÌNH

Bác sỹ Khoa Nhi, Đơn vị Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Chứng chỉ siêu âm tổng quát /Điện tim /Tiếng Anh C/Tin học B.

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Đơn vị Nhi Sơ Sinh, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh đa Khoa.

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm