Bác sỹ CK I

HOÀNG TỐ UYÊN

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm