Thạc sỹ, Bác sỹ

LÊ THỊ MINH NGUYỆT

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ Nhi khoa, Bác sỹ Nội Trú

1. CCHN: Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa
2. Chứng nhận đào tạo liên tục “ Cập nhật Sơ sinh”
3. Chứng nhận đào tạo liên tục “ Hồi sức Sơ sinh và chuyển viện an toàn”
4. Tiếng Anh B1
5. Chứng chỉ tiêm chủng

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm

Từ năm 2017 đến năm 2020, khoa Nhi Bệnh viện Tâm Trí. Từ 2020 đến nay: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình.