Thạc sỹ, Bác sỹ

LÊ THỊ THANH NHUNG

Bác sỹ Đơn vị Nhi Sơ Sinh

Khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ y khoa (Nhi khoa), Bác sỹ nội trú, DFMS tại Pháp.

Chứng nhận: Cập nhật kiến thức Nhi khoa.

Chứng nhận: Cập nhật chẩn đoán và điều trị COVID-19 Và hậu COVID.

Chức vụ

Bác sỹ Đơn vị Nhi Sơ Sinh

Khoa Nhi Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm

7/2016 Từ 10/01/2022 đến nay: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình