Thạc sỹ, Bác sỹ

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ, Thạc sỹ y khoa (Nhi khoa), bác sỹ Nội trú.

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm

Từ 01/2016 đến nay: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình.