Bác sỹ CK I

PHẠM HUỲNH THẢO UYÊN

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ CKI 11 Phạm Huỳnh Thảo Uyên đã có 11 năm kinh nghiệm khám chữa bệnh chuyên khoa Nhi.

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm

Từ 2018 đến nay: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình