Bác sỹ CK I

TRẦN NGỌC PHƯƠNG

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Hồi sức nhi sơ sinh / Tiêm chủng an toàn

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm

Từ 09/2017 đến nay: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình