Thạc sỹ, Bác sỹ

TRẦN TUYẾT VỸ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ y khoa (Nhi khoa), Bác sỹ Nội trú.

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

"The High Prevalence of Anemia among Children with Cerebral Palsy at a Vietnam Tertiary Care Hospital". International Medical Journal, Vol 28 (4), pp 1-4, Aug 2021.

Kinh nghiệm

Từ tháng 2/2020 - đến 10/2020: Khoa Nhi Tổng hợp - Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Từ tháng 11/2020 đến nay: Khoa Nhi - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng.