GÓC TRI ÂN

Tuyết Viên – Quảng Nam

Vài dòng nhận xét:Con người: Từ Bác sỹ đến các bạn điều dưỡng làm việc tốt, chăm sóc tận tình chu đáo.CSVC:...