TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

SỨ MỆNH

Với khách hàng:

“Thân thiết như người nhà” luôn là tiêu chí hàng đầu trong văn hóa FAMILY

Với nhân viên:

Tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, cải tiến liên tục dựa trên sự phát triển độc lập của từng cá nhân và khả năng phối hợp làm việc theo nhóm, theo quy trình của bệnh viện.

Với cộng đồng xã hội:

Chung tay vì cộng đồng là cam kết vững bền của FAMILY đến với người dân.

TẦM NHÌN

Trở thành Bệnh Viện tư cung cấp dịch vụ chăm sóc Y tế tốt nhất tại miền Trung và Tây Nguyên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Family luôn hoạt động dựa trên quan điểm ”Uy tín phải được khẳng định qua chất lượng khám, chữa bệnh”

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

G