HỖ TRỢ Y TẾ - XE CỨU THƯƠNG

Nhằm mang lại sự an toàn cho người bệnh và đảm bảo cho quá trình chuyển viện cấp cứu, các xe cấp cứu đều được trang bị đầy đủ các trang thiết bị y tế phục vụ cho bệnh nhân như bình oxy, máy thở, máy hút đàm, băng ca, cáng xúc, túi cấp cứu (bộ đặt nội khí quản, bóng Ambu, các loại thuốc dùng cho cấp cứu, dụng cụ y tế…)

– Cấp cứu ngoại viện
– Cấp cứu hàng loạt
– Cấp cứu thảm họa
– Chuyển viện và dịch vụ vận chuyển bệnh nhân (nội thành, ngoại thành, trong nước và quốc tế)

Ngoài ra, Đội Cấp Cứu Bệnh viện ĐK Gia Đình luôn có đầy đủ nhân sự: Bác sĩ, điều dưỡng và paramedic, sẵn sàng đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu của người bệnh.