Thạc sỹ, Bác sỹ

CHÂU KHIÊM NGUYỆN

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ y khoa (Nhi khoa), Bác sỹ nội trú
Bằng Nội trú DFMSA tại Pháp

1. CCHN: Khám bệnh, chữa bệnh Nhi khoa
2. Chứng nhận đào tạo liên tục “ Dinh dưỡng Nhi Khoa – Những thông tin cập nhật”
3. Chứng nhận đào tạo liên tục “ Hội thảo thông khí nhân tạo”
4. Chứng nhận đào tạo liên tục ” Hội thảo ứng dụng siêu âm trong hồi sức cấp cứu”
5. Chứng nhận đào tạo liên tục ” Cập nhật Sơ sinh”
6. Chứng chỉ đào tạo liên tục: “Siêu âm tổng quát Nhi”
7. Chứng chỉ hồi sức nhi khoa tức thời tại BV Trung Ương Huế
8. Tiếng Anh B1
9. Tin học ứng dụng
10. Tiếng Pháp DELF B2
11. Chứng chỉ tiêm chủng

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm

Từ 03/2021 đến nay: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình