Thạc sỹ, Bác sỹ

ĐẶNG THỊ NHƯ NGỌC

Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

1. Chứng nhận:Siêu âm xuyên thóp – Siêu âm tầm soát trật khớp háng và siêu âm bệnh lý ngoại khoa đường mật ở trẻ em
2. Chứng chỉ: Đã tham dự lớp tập huấn luyện tiền Hội nghị khoa học Nhi khoa toàn quốc năm 2018
3. Chứng nhận: Hội nghị khoa học Nhi khoa năm 2019

Chức vụ

Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm