Thạc sỹ, Bác sỹ

ĐỖ CHÂU MINH TUỆ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú Nhi khoa

Chứng nhận: Kỹ năng cấp cứu trẻ em 5/11/2019.

Chứng nhận: Cập nhật kiến thức Nhi khoa 29/3/2019.

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm

3/2018: Bệnh viện Đa khoa Gia Đình.