Bác sỹ CK I

NGUYỄN THỊ THANH MAI

Trưởng đơn vị Phòng khám sản

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

  • Bác sỹ CKI Nguyễn Thị Thanh Mai đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản phụ khoa.

Chức vụ

Trưởng đơn vị Phòng khám sản

Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Phụ Sản

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm