Bác sỹ CK I

NGUYỄN VĂN THỤY

Bác sỹ Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Chức vụ

Bác sỹ Khoa Phụ Sản, Bệnh viện Đa Khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Phụ Sản

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Kinh nghiệm