Home Khoa Nhi

Khoa Nhi

TRẦN DUY THÁI KHANG

Bác sỹ đa khoa, ThS. BS Nội trú Nhi khoa. Đào tạo Y khoa chuyên ngành Nhi khoa tại...

TRẦN THỊ NGỌC TRÂM

Chứng nhận đào tạo liên tục Cập nhật kiến thức Nhi khoa năm 2022 tại Đại học Y dược Huế ...

PHẠM THỊ YẾN VI

Chứng nhận đào tạo liên tục "Kỹ năng cấp cứu trẻ em" 2019. Bác sỹ nội trú chuyên khoa...

HOÀNG TỐ UYÊN

1. Chứng nhận: Siêu âm xuyên thóp - siêu âm tầm soát trật khớp háng và siêu âm bệnh lý...

TRẦN MINH TRÍ

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ Nhi khoa.

ĐỖ CHÂU MINH TUỆ

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú Nhi khoa Chứng nhận: Kỹ năng cấp cứu...

LÊ THỊ THANH NHUNG

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ y khoa (Nhi khoa), Bác sỹ nội trú, DFMS tại Pháp. Chứng...

HOÀNG THỊ THÙY NHÂN

Bác sỹ đa khoa, Thạc sỹ Nhi khoa. CCHN: Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi.Chứng nhận: Đào tạo...

HỒ THỊ THANH BÌNH

Chứng chỉ siêu âm tổng quát /Điện tim /Tiếng Anh C/Tin học B.