DỊCH VỤ CAO CẤP

Đường dây nóng DVCC

FAMILY có tổng đài tư vấn dành riêng cho bệnh nhân sử dụng  Thẻ Bảo Hiểm Cao Cấp/ Bảo Hiểm Quốc Tế , được hoạt động liên tục ngày và đêm để tư vấn và cung cấp các thông tin liên quan đến sức khỏe cho bệnh nhân sử dụng các loại thẻ DVCC này.

Lựa chọn sử dụng DVCC để trải nghiệm chất lượng phục vụ cao hơn cho mọi khách hàng tại khu khám VIP

Hotline: 01233632333

Email: insurance@familyhospital.vn

G