Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ

NGUYỄN HẢI THỦY

Cố vấn chuyên môn cao cấp Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sỹ Nguyễn Hải Thủy là Chuyên gia về Nội tiết – Đái tháo đường với hơn 40 năm kinh nghiệm thăm khám, tư vấn và điều trị bệnh Nội khoa lĩnh vực Nội tiết, Tim mạch.

  • Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế.
  • Phó chủ tịch Hội Nội Tiết – Đái tháo đường Việt Nam.
  • Chủ tịch Hội Nội Tiết – Đái tháo đường miền Trung Việt Nam.
  • Chủ tịch Hội Nội Tiết – Đái tháo đường Thành phố Đà Nẵng.

Chức vụ

Cố vấn chuyên môn cao cấp Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám, tư vấn và điều trị bệnh Nội khoa lĩnh vực Nội tiết, Tim mạch

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Tham gia nghiên cứu khoa học: 134 Công trình NCKH và báo cáo chuyên ngành. Tham gia soạn thảo giáo trình và tạp chí y khoa.

Kinh nghiệm

- Phó chủ nhiệm Bộ Môn Nội Trường Đại Học Y Dược Huế: Tham gia đào tạo học viên – sinh viên tại ĐH Y Dược Huế. - Trưởng Khoa Nội Bệnh viện Trường Đại Học Y Dược Huế.