Thạc sỹ, Bác sỹ

NGUYỄN THỊ NGỌC THỜI

Bác sỹ Trung Tâm Nội Tiết - Đái Tháo Đường

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ đa khoa, Bác sỹ Nội trú chuyên ngành Nội khoa, Thạc sỹ Nội khoa

1. Chứng chỉ: Siêu âm tim qua thành ngực
2. Chứng chỉ: Điện tâm đồ
3. Chứng chỉ: Siêu âm bụng.

Chức vụ

Bác sỹ Trung Tâm Nội Tiết - Đái Tháo Đường

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

1. Nghiên cứu lâm sàng, cân lâm sàng và các yếu tố tiên lượng bệnh viêm màng não mủ ở người lớn. 2. Nghiên cứu hình thái và chức năng tâm thu thất phải ở Bệnh nhân basedow.

Kinh nghiệm

Từ năm 2018 đến 2021: Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Từ năm 2021 đến nay: Trung tâm Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng.