Thạc sỹ, Bác sỹ

PHẠM NGUYỄN TUYỀN LINH

Bác sỹ Trung Tâm Nội Tiết - Đái Tháo Đường

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Giới thiệu chung

Bác sỹ đa khoa

1. CCHN: Khám bệnh – điều trị bệnh nội khoa.
2. Chứng nhận đào tạo liên tục: Quản lí bệnh nhân đái tháo đường ở tuyến cơ sở.

Chức vụ

Bác sỹ Trung Tâm Nội Tiết - Đái Tháo Đường

Bệnh viện Đa khoa Gia Đình

Lĩnh vực chuyên môn

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội

Thành tựu - Công trình nghiên cứu

Nghiên cứu kết quả điều trị nhân giáp lành tính bằng đốt sóng cao tần tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình Đà Nẵng. Tạp Chí Nội tiết Và Đái tháo đường, (38), 67-73. https://doi.org/10.47122/vjde.2020.38.10

Kinh nghiệm

2019 đến nay: Trung tâm Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng.