Chương trình khám chữa bệnh nhân đạo KẾT NỐI & SẺ CHIA 2019

Tiếp nối thành công của những sự kiện khám chữa bệnh nhân đạo trước đây, năm nay, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình tiếp tục “kết nối” với Thành phố DAEGU Hàn Quốc và tổ chức thực hiện chương trình khám chữa bệnh nhân đạo mang tên KẾT NỐI & SẺ CHIA 2019.