Hội nghị Cán bộ quản lý FAMILY hè 2020

Hội nghị Cán bộ quản lý (CBQL) Mùa hè 2020, với chủ đề “Thích nghi nhanh – Một kỹ năng sinh tồn” đã chính thức khép lại sau 3 ngày làm việc nghiêm túc tại Bệnh viện ĐK Gia Đình (ngày 27 và 28/5/2020) và tại Khu du lịch Bà Nà (ngày 30/5/2020).

Thay vì đơn thuần là những báo cáo tổng kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch hoạt động cho những tháng tiếp theo, năm nay, Hội nghị có nhiều nét đổi mới. 40 báo cáo là 40 cái nhìn chiến lược của đại diện cán bộ quản lý mỗi khoa phòng sau thời kỳ biến động bởi dịch bệnh. Rõ ràng, COVID-19 để lại không ít dư âm, ảnh hưởng, những thách thức không thể giải quyết trong một sớm một chiều, nhưng đồng thời, nó cũng mang lại nhiều tiềm năng, cơ hội cùng những bài học kinh nghiệm để tập thể Bệnh viện ĐK Gia Đình phát triển vững chắc hơn trong tương lai.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng là khoảng thời gian để mỗi cán bộ quản lý có thể chia sẻ những câu chuyện, bài học sau những khó khăn tại đêm lửa trại Gala Dinner để từ đó, thấu hiểu, cảm thông và cùng nhau bước tiếp.