THÔNG TIN Y HỌC

THÔNG TIN Y HỌC

ẤN PHẨM NỘI BỘ

0 726

BẢN TIN

0 405
Sau gần 2 tiếng thực hiện ca nội soi hệ tiêu hóa, được chia làm 3 lần để không làm rùa mất sức; nhiều...