Cập nhật quy định giám sát toàn diện phòng ngừa Covid-19

Mặc dù FAMILY chưa phát hiện và điều trị trường hợp nào nhiễm virus corona chủng mới (Covid-19), tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ ngày 09/03/2020, Bệnh viện Đa khoa Gia Đình chính thức áp dụng Quy định Giám sát toàn diện và Quy định Giám sát nhiệt độ cho tất cả người bệnh, người thân, khách đến thăm và toàn thể nhân viên Bệnh viện.

Bệnh viện ĐK có quyền từ chối bất kỳ cá nhân nào không tuân thủ quy định này. Trân trọng!

quy_trinh_giam_sat11-1