Âu Dương Minh – Đà Nẵng

Thư cảm ơn
Về việc: Tập thể Bệnh viện Gia Đình
Tôi tên là: Âu Dương Minh, nhân viên công ty VN Knitwear đóng trên địa bàn khu công nghệp Hòa Khánh.
Nhân viên công ty chúng tôi là anh Wang có điều trị tại bệnh viện Gia Đình khoa Ngoại. Vừa rồi có làm phẩu thuật mổ nội soi mũi xoang. Đã được sự tận tình chăm sóc của đội ngũ Y – Bác sỹ. Nay tôi xin thay mặt công ty có chút ít lòng thành gửi đến Y – Bác sỹ khoa ngoại với số tiền là 2.000.000đ để xin cảm tạ sự nhiệt tình của khoa.
Những Y – Bác sỹ ở đây không nhận đã hội ý với người nha. Số tiền trên là thành ý của gia đình nên xin giao cho bệnh viện để làm việc gì đó tốt hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn

Đà nẵng, ngày 15 tháng 10 năm 2014
Âu Dương Minh