Nguyễn Thị Nam – Đà Nẵng

Tôi là bệnh nhâ nội trú phòng 8091.
Trong thời gian tôi điều trị được 2 tuần, Bác sỹ Hương điều trị, tôi thấy bác sỹ rất nhiệt tình, chăm sóc bệnh nhân chu đáo cùng tất cả các y tá và hộ lý làm việc nhiệt tình, vui vẻ
Trước khi tôi ra về, tôi có mua ít trái cây để anh chị em ăn tráng miệng sau bữa trưa, mong ban Giám đốc, tổ chức chấp nhận cho.
Tôi xin cảm ơn !

Đà nẵng 29/09/2014
Nguyễn Thị Nam
Tuổi: 71
Địa chỉ 62 Thanh Thủy – Đà Nẵng