Trần Liên Hương – Đà Nẵng

Kính gửi: Ban giám đốc và các bộ phận liên quan
Tôi được biết đến danh tiếng bệnh viện qua bạn bè và người đã từng khám và chữa trị tại đây. Và đúng như lời khen của nhiều người thì Bệnh viện Gia Đình là nơi chăm sóc bệnh nhân rất tốt, cách đối xử với bệnh nhân rất thân mật từ phía Bác sỹ và các bạn chăm sóc khách hàng ngay từ ngày đầu tiên.
Tôi thật sự rất vui và hài lòng khi khám tại đây.
Xin chaant hành cảm ơn vì đã lắng nghe ý kiến dóng góp của tôi

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 02 năm 2015
Ký tên
Trần Liên Hương